M+ ® Gezond voor mens en dier
Bezoekers NL   |   Professionelen NL   FR   EN   |   Login

Ecologie

De familie Mouton-Dobbels engageert zich voor duurzame landbouw. Kortom, een ontwikkeling die economisch efficiënt, ecologisch en sociaal aanvaardbaar zijn,  zonder de kansen van toekomstige generaties te hypothekeren.

Economisch efficiënt – ecologisch – sociaal aanvaardbaar.

Onze gerealiseerde meerwaarde investeren wij dagelijks in het verhogen van het welzijn van onze dieren, bedrijfsvoering enz.

Volgende aspecten dragen er toe bij dat de bedrijfsvoering volgens het duurzaamheidsprincipe verloopt: