M+ ® Gezond voor mens en dier
Bezoekers NL   |   Professionelen NL   FR   EN   |   Login

Voorstelling M+

Welkom op de website van de
familie Mouton-Dobbels.

U vindt hier alle informatie over onze bedrijven en onze producten.

Door gans onze duurzame onderneming zijn drie pijlers geïntegreerd: de economische – de ecologische en de sociale pijler. (de drie P’s = people – planet – profit). Dit alles in een biotoop met zeer hoge gezondheidsstatus (SPF = Specifiek Pathogeen Vrij).

We engageren ons om duurzaam te ondernemen en te handelen als een onderneming met burgerzin, door een correcte onderneming te zijn ten aanzien van de buren, de overheid, haar socio-economische omgeving, door respectvol om te gaan met het leefmilieu.

Kortom, we zorgen continu dat er een balans is tussen de buren, de maatschappij, milieu en economie zonder de toekomstige generaties te hypothekeren.

We streven voor de duurzame samenwerking over gans de voedingskolom,
waarin ook U als buur een plaats vindt !

 

Klik hier om u in te schrijven op onze nieuwsbrief.
Zo blijft u steeds op de hoogte over ons bedrijf.